Brutus SOMNUS

28.6.2009 Košice - skúška obedience OB 2

 chôdza pri nohe - 6,5 b.

odloženie za pochodu -  6,5 b.

 privolanie psa z ľahu - 10 b.

vysielanie vpred do štvorca - 10 b.

aport cudzieho predmetu - 5 b.

aport skokom - 9 b.

identifikácia predmetu - 5 b.

ovládateľnosť na diaľku - 7 b.

späť