HARRY OD H�JO�KY  

nar. 6.5.2002

VD, RTG A, SVV 1, IPO 1, IPO 2, IPO 3

5 V 5 / 5 5 P I. trieda chovnosti do�ivotne


   video - bonit�cia Drienov 2005 (6 MB)

fotogal�ria

3.-4.11.2007 - Pretek o poh�r rektora UVL pod�a IPO 3 - 80, 85, 80 - spolu 245b. - 3. miesto

-------------------------------------------------------------------------------------

8.9.2007 - Puti�ov memori�l Ko�ice

Harry od H�jo�ky -  IPO 3 - 18*, 94, 86 - spolu 198b. - 2. miesto
* s opr�vnen�m n�rokom na n�hradn� stopu

-------------------------------------------------------------------------------------

 

16.6.2007 - bonit�cia Ke�marok - Harry od H�jo�ky - rebonit�cia

5 V 5 / 5 5 P I. trieda chovnosti do�ivotne

-------------------------------------------------------------------------------------

 

26.-27.5.2007 - Harry od H�jo�ky - Kvalifika�n� pretek MS WUSV+FCI - 2.kolo, Vranov nad Top�ou - IPO 3: 75 , 76,  84 - spolu 235b. -  15 . miesto

-------------------------------------------------------------------------------------

 

12.5.2007 - sk��ka IPO 2 - 94, 96, 94

-------------------------------------------------------------------------------------

 

29.10.2006 - - Pretek o poh�r rektora UVL - pod�a IPO 1  

1. miesto + najlep�ia stopa a poslu�nos�  

-------------------------------------------------------------------------------------

 

9.9.2006 - Puti�ov memori�l - pod�a IPO 3 

2. miesto

najlep�ia poslu�nos� pretekov - 95 bodov

 
 

 21. -22.5.2006 - GRAND PRIX Vrbov�  - pod�a IPO 3 :

2, 93, 0 - zranenie psa pri z�kuse po zadnom

doprovode

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 22.- 23.4.2006 - Kvalifika�n� pretek MS WUSV+FCI - 1.kolo, Vranov nad

Top�ou - IPO 3:   85, 96, 89 - 7. miesto

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  B - ASKOT z Mr� Miku

   

  A - GRIM z Pohrani�nej str�e   BEN z Bolfu CS
  A - TINA z Pohrani�nej str�e
  A - CHYTA Bo�enka   A - BACK Romal CS
  A - DORA Bo�enka CS

 

  B - FIESTA od H�jo�ky

 

  B - HEKY od Tepl�ho prame�a   B - ARKO Honest CS
  A - SABA z Klemova dvora CS
  A - NANDA od Troch jazier CS   A - ERKO Ru�ov� sad CS
  A - BESSI od Troch jazier CS