BRUTUS SOMNUS - obedience

28.6.2009 - sk��ka OB 2

 ch�dza pri nohe - 6,5 b.

odlo�enie za pochodu -  6,5 b.

 privolanie psa z �ahu - 10 b.

vysielanie vpred do �tvorca - 10 b.

aport cudzieho predmetu - 5 b.

aport skokom - 9 b.

identifik�cia predmetu - 5 b.

ovl�date�nos� na dia�ku - 7 b.

 

 16.5.2009 - sk��ky OBEDIENCE Ko�ice - OB 2

 

vysielanie vpred do �tvorca - tr�ning

trieda OB 1

ch�dza pri nohe

 

 

odlo�enie za pochodu

 

 

privolanie z �ahu

 

vysielanie vpred do �tvorca

 

 

aport cez prek�ku

 

identifik�cia predmetu

 

 

ovl�date�nos� na dia�ku

sp�