Cerberus SOMNUS

28.6.2009 Košice - skúška obedience OB 1

 chôdza pri nohe - 7,5 b.

odloženie za pochodu - 10 b.

 privolanie psa z ľahu - 6,5 b.

vysielanie vpred do štvorca - 0 b. :-)

aport priamy - 9,5 b. a aport skokom - 9 b.

identifikácia predmetu - 0 b. :-)

ovládateľnosť na diaľku - 7,5 b.

späť