MVDr. Viera Fedorov�

Pa�ovce 136

044 71 Pa�ovce

Slovensko

mobil: 0905 218 593

e-mail: