Briseida Somnus

dátum / date miesto / place trieda / class ocenenie / evaluation
 8.5.2005  CAC Banská Bystrica  mladých/ young  V2
17.7.2005  CAC Košice  mladých/ young  V3