Aimy Grétkina záhrada

obrana podľa SVV 2

revír


prepad pri prehliadke

zadný doprovod

hladké zadržanie

bonitácia Sabinov 2006

prepad


kontrolák