Britney Spears z Šardanu

skúšky / EXAMS

 

služobná kynológia / national working rule:   ZMMP, SMP 1, SMP 2 

agility:   SA 1, SJ 1

záchranárske /
rescue exams:  
                                                                  národné / national rule:     PZ 1,  SVZM

                                                                  medzinárodné / IRO:
           RH-E,  RH-T-A - foto

  stopa
trace
poslušnosť obedience špeciálne cviky special exercise spolu
total
známka
grade
ZMMP 48 47 50 145 V - E
SMP 1 95 97 73 265 D - G
SMP 2 88 86 85 259 D - G
RH-E 88 83 - 171 D - G
PZ 1 95 65 125 285 VD - VG
SVZM 36 48 47/35 166 D - G
  poslušnosť obedience obratnosť
skill
ruiny
ruin
   
 RH - T - A 48 44 156 248 D - G

 

preteky / COMPETITIONS

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov
podľa SMP 1
The championship of SR in performance of schnauzer
according to SMP 1   
                                

10.9.2005

stopa
trace
poslušnosť obedience špeciálne cviky special exercise spolu
total

miesto
place

94

85

80

259

2.

Preteky pohár primátora mesta Handlová
podľa SMP 1
The competition "Handlová city manager cup"
according to SMP 1  

27.8.2005

stopa
trace
poslušnosť obedience špeciálne cviky special exercise spolu
total

miesto
place

90

97

69

256

2.

 

Košický pretek malých plemien
podľa SMP 1
The cassovia small breed dog competition
according to SMP 1  
 


2.7.2005

stopa
trace
poslušnosť obedience špeciálne cviky special exercise spolu
total

miesto
place

96

96

98

290

1.

 

Medzinárodné majstrovstvá SR záchranárskych psov Košice
The international dog rescue competition Košice

15.-16.5.2004

  poslušnosť obedience obratnosť
skill
ruiny
ruin
spolu
total

miesto
place

 RH - T - A 48 44 156 248 5.

 

Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov
podľa SMP 1
The championship of SR in performance of schnauzer
according to SMP 1   
                                

31.8.2003

stopa
trace
poslušnosť obedience špeciálne cviky special exercise spolu
total

miesto
place

87

94

96

277

1.

 

Preteky o pohár primátora mesta Ružomberok
podľa PZ 1  
 
The competition "Ružomberok city manager cup"
according to PZ 1  

28.-29.6.2003

stopa
trace
poslušnosť obedience špeciálne cviky special exercise spolu
total

miesto
place

95

65

125

285

2.